طراحی گرافیک چیست؟

از نظر فنی می توانیم بگوییم که طراحی گرافیک یعنی هنر ارتباط بصری از طریق عکس های متنی، نمادها و کارهای هنری که وظیفه انجام آن به عهده ی یک طراح می باشد ؛ در واقع این نوع طراحی زمانی پدید آمد و از آن سخن گفته شد که این افراد توانایی های خود را با ما به اشتراک…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟