تبلیغات چیست

تبلیغات چیست

تبلیغات چیست

در این مقاله با سوال تبلیغات چیست بهتر اشنا خواهید شد و  به درک این مساله خواهید رسید که برای تبلیغات خود حتما از تبلیغات تلویزیونی یا دیگر رسانه های اجتماعی و مجلات و روزنامه ها استفاده کنید

تبلیغات (اگهی) یک روش بسیار کارامد و همچنین موثری است که برای ترویج کاال، خدمات و ایدهها به کار میرود. تبلیغات
یک شیوه از ارتباطات غیر شخصی است که از طریق ان کلیه خدمات و امور ارائه شده توسط یک شرکت در دردسترس
مشتریان قرار میگیرد . تبلیغات، برگرفته شده از واژه التین ” Advertere ” است و به مهنای ان است که ” چرخاندن ذهن
نسبت به هدف تبلیغ گذار” است . آگهی به مقدار زیادی به فروش محصول و یا ایده کمک میکند، که انرا میتوان یک تکمیل
کننده فروشگاه شما معرفی کرد. از ویژگی های منحصر یک تبلیغ این است که تخیالت را به یک واقعیت در ذهن مشتری
هدف تبدیل میکند که یک ی از قدرت های تبلیغات میتوان به ان اشاره داشت از روی دیگر بدون تبلیغ و آگهی نمیتوان یک
کسب و کار هرچند کوچک و یا بزرگ را نمیتوان سرپا نگ ه داشت بنابراین از مهم ترین رکن های یک کسب و کار روش
تبیغات موثر ان مجموعه است

اهداف تبلیغات

روشی موثر در تبلیغات برای به فروش رساندن محصول و یا خدمات است عالوه بر این، از دیگر اهداف موثر در تبلیغات
میتوان به موارد زیر اشاره داشت
• برای گسترده شدن کاال در میان مشتریان هدف و شناخت راحتتر و بهتر محصول
• برای فروش بهتر و سریع تر
• در تبلیغات مشتریان هدف بسیار بهتر و با اگاهی بیشتری محصول خود را تهیه میکنند
• برای وارد شدن به بازار های بزرگ جهانی بسیار موثر و کارامد است
• از دیگر اهداف تبلیغات ایجاد اعتبار، قدرت، شناخت برند توسط مشتری و موارد دیگر است که همین ویژگی باعث میشود
تا کیفیت محصول ما بهتر بررسی شود

فرآیند تبلیغات

تبلیغاتی که شما در مجالت، رسانه ها و بلوار ها و جادها و ییلبورد و یا مک ان های دیگر تماشا می کنید، تاثیر به سزایی بر
روی تفکرات و تخیالت شما دارد و کمک بسیار زیادی به خرید یک محصول با کیفیت مطمئن و خرید اسان به شما میکند .
تبلیغات طی مراحلی مختلفی ایجاد، برنامه ریزی، تهیه و اجرا میشود
عالوه بر این موضوعات، مجموعه تبلیغات شامل افرادی و کسانی هستند که هر کدام در یک حیطه تخصص خود را دارند.به
عنوان مثال، کارشناسان مدیریت، ویرایش کپی، نوشتن خالق، عکاسی، فیلمبرداری، بازیگری و غیره
در زیر گروه تبلیغات فعالیت و توسعه فعالیت میکنند

طراحی آگهی (تبلیغات)

بعضی از تبلیغات موجود در یک روزنامه و یا یک رسانه قدرتمند مثل تلویزیون و صفحات اجتماعی، مخاطبان را خیلی
سریع جذب میکند، حتی با وجود اینکه این محصول کاربرد خاصی برای انها نداشته باشد. چرا ؟ این مورد به دلیل این است
که طرح زیبای بنر ها و عکس ها، قابلیت ارتباط خوب، واجرا ی قدرتمند آن است. با توجه به موضوعات گفته شده طراحی
از مهمترین خصوصیات یک اژانس تبلغیاتی است که میتواند مشتری را که نیازی به ان محصول ندارد را جذب کند.

طراحی آگهی برای تبلیغات چیست چگونه انجام می‌شود

نه یک الگوریتم خاص و نه این قوانین از قبل تعریف شده برای ترکیب خطوط، رنگ، تصاویر، تایپ و دیگر موضوعات
مربوط به گرافیک برای تهیه یک تبلیغ موثر وجود دارد. بلکه طراحی یک بنر با کیفیت بستگی به نیاز مشتریان هدف و
ویژگی ها تاثیر بسیار زیادی دارد
اجرای یک طراحی با کیفیت باال، تاثیر زیادی برای مصرف کنندگان دارد. یک طراحی هوشمند افراد را تحریک به خرید
کاال و یا محصول میکند

وینستون فلتچر
تبلیغات، یکی از شیوه های ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل در بازاریابی است
تولید کنندگان محصول و یا خدمات، بسیار زیاد هستند، کاال و یا خدماتی که برای م شت ریان بسیار مفید و کارامد هستند ولی اگر ت ولید
کنندگان نتوانند محصو ل تولید شده را به کسانی که به این محصول ن یاز داردند، معرفی کنند هیچگاه محصول خود را نمی توان ند به
مرحله فروش نهایی برسان ند
با توجه به این موضوع که ت عداد رقبا و تولید کنندگان بسی ار زیاد است معرفی محصول و خدمات به مشتریان بسیار سخت است پس
برای معرفی محصول خود حتما باید از یک شرکت تبلیغات ی قدرتمند برای معرفی محصول خود استفاده کنید
تبلی غات نقش بسی ار زیادی در معرفی یک محصول و یا یک خدمت برای بدست ا وردن هر چه بهتر مشتریان به صورت دائمی دارد.

تفاوت تبلیغات و بازاریابی چیست

بازاریابی به معنای این است که صاحب برند به یک روشی موثر مشتریان خود را قانع کند که چرا باید از این برند
محصول خود را تهیه کنند و بازاریاب سعی در ارائه بهتر برند خود دارد تا بتواند مشتری خود را به کاال و یا محصول
خود نزدیک سرانجام به خرید منجر کند، و این در حالی است سعی در معرفی بهتر یک برند شناخته شده دارد که تبلیغات
.در زیر مجموعه مارکتینگ (کسب و کار فروشگاهی) است
تمرکز تبلیغات مسلما بر روی این است که چگونه یک محصول را معرفی کند تا مشتری به خرید محصول یا انجام
خدمات ترغیب شود

تبلیغات چیست
تبلیغات چیست

تبلیغات چیست | دیگر نمونه های هدف برای تبلیغات

اطلاع رسانی دقیق
معرفی و آگاهی بهتر از محصول جدید و تولید شده
ایجاد آگاهی درباره قیمت در بازار
آگاه کردن مشتری از قیمت های جدید در بازار
ایجاد آگاهی بین مشتریان و اموزش طرز کار از محصول
تعریف بهتر از خدمات موجود در کاال
رفع خطاهای فکری اشتباه مشتریان درباره محصول
ایجاد سهولت در خرید برای مشتریان
تشویق و ترغیب مشتریان برای خرید
نگه داری کیفیت هر چه بهتر محصول در ذهن مشتری

تبلیغات چیست و دیگر نمونه های ان

پیش تر درباره تبلیغات توضیحات زیاد و واضحی داده شده برا ی اشنایی بیشتر با این مسئله میتوانید ادامه این مقاله را
مشاهده و مطالعه کنید کنید

تبلیغات سنتی

تبلیغات سنتی به تبلیغاتی گفته میشود که قبل از اختراع و یا روی کارامدن رسانه ها و دیجیتال انجام میشد. البته الزم به
ذکر است که این تبلیغات هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند و به نوبه خود کاربرد دارند

تبلیغات چاپی

تبلیغات چاپی از جمله تبلیغاتی است که میتوان به اشاره داشت که این نوع تبلیغات بیشتر به صورت مجالت، نشریه ها و
تراکت اانجام میشود.با اینکه خرید مجالت و روزنامه ها کمتر شده است ولی هنوز تاثیر زیادی در تبلیغات دارند. در بین
تبلیغات چاپی، تبلیغات تراکتی بسیار کاربرد بیشتری دارد و عموما بیشتر به چشم میخورد.

بیلبوردها

این نوع تبلیغات در بزرگراه ها دیده میشود که برای افرادی که بیشتر وقت خود را بیرون میگذارنند بسیار کارامد است و
روش تبلیغات موثری و قدرتمندی است. اگر کسب و کارها بتوانند حس کنجک اوی را در تبلیغات خود بوجوود بیاورند تا حد
زیادی از راه خود را تکمیل کرده اند. به این نکته باید توجه داشته باشیم که محتوای بیلبورد هایی که طراحی میکنیم در چند
ثانیه موضوع را به صورت کامل و همچنین تاثیر گذار به مخاطب برسانند . بنابراین ما میتوانیم به نتیجه برسیم که
طراحی، گرافیک و محتوای قدرتمند امری بسیار مهم در یک تبلیغات به شمار میرود

تبلیغات تلویزیونی

تبلیغات از طریق تلویزیون چندین سال است که دررتبه اول تبلیغات خودنمایی میکند . با این حال که با روی کارآمدن
صفحات اجتماعی و رسانه های دیگر جایگاه این ابزار تبلیغاتی به خطر افتاده است. البته الزم به ذکر است که با وجود همه
این موارد هنوز هم تلویزیون جایگاه فعلی خود را در بین عموم مردم و مخاطبین تلویزیونی خود را دارد و یک مرکز

تبلیغات چیست
تبلیغات چیست

تبلیغاتی موثر به حساب میاید

 

برای دیدن مقالات بیشتر می‌توانید به صفحه تبلیغات رایگان تلویزیون و یا صفحه تبلیغات تلویزیون سر بزنید

برای دیدن مقالات بیشتر درباره تبلیغات صفحه وبلاگ سر بزنید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

error: Content is protected !!
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟