نرم افزار کامپیوتر چیست؟

نرم افزار کامپیوتر چیست؟قبل از اختراع نرم افزار، به اسباب و وسایل در انگلیس، سخت افزار یا هارد ور می گفتند. در سال هزار و نهصدو پنجاه و هشت شخصی به نام جان توکی برای این اختراع واژه ی نرم افزار یا سافت ور را انتخاب کرد که در مقابل  واژه ی سخت افزار قرار…

شناسایی انواع نرم‌افزار

شناسایی انواع نرم‌افزار،نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که،انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد. عبارت “نرم افزار” برای نخستین بار توسط جان توکی در سال 1958 مورد استفاده قرار گرفت.در سطح بسیار ابتدایی، نرم افزار کامپیوتر، متشکل از زبان ماشین…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟