فیلم صنعتی و تبلیغاتی

فیلم صنعتی و تبلیغاتی “کمپین تبلیغاتی تان اگر حاوی ایده مهمی نباشد، همانند عبور یک کشتی در تاریکی مطلق خواهد بود.” عکاسی و فیلمبرداری صنعتی سبک جدیدی از راه های ارتباطی است که شعار و سخن را با زبان تصویر و حرکت به مخاطب می رساند. عکس صنعتی ،فیلم صنعتی یا فیلم تبلیغاتی یکی از انواع برندسازی است…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟